Τρίτη, Αυγούστου 05, 2008

Σύγχυση στην αγορά των φωτοβολταϊκών - Express.gr

Ο Σύνδεσμος εκφράζει την απογοήτευση και αγανάκτηση της αγοράς αφού, όπως υποστηρίζει, η τροπολογία δημιουργεί περισσότερα προβλήματα απ'Α όσα θεραπεύει καθώς:

• Μειώνει κατά 57% την τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας έως το 2014.

• Καθιστά σαφές διά νόμου ότι αιτήσεις που κατατέθηκαν το 2007 θα αδειοδοτηθούν έως και το 2011-2012, με πολυετή δηλαδή καθυστέρηση.

• Θεσμοθετεί (με τις παραγράφους 4 και 8) το εμπόριο αδειών και αιτήσεων.

• Αλλάζει τους όρους ισχυόντων συμβολαίων μεταξύ ιδιωτών και ΔΕΣΜΗΕ.

• Δεν αφήνει χώρο για νεοεισερχόμενους, παρά μόνο μέσω της αγοράς αιτήσεων και αδειών.

• Επιβαρύνει τους επενδυτές με διοικητικά έξοδα ετών όταν η μόνη ενδεχομένως δραστηριότητα της εταιρίας τους είναι η αναμονή.

Σύγχυση στην αγορά των φωτοβολταϊκών - Express.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: